Kreator Blog - WCAG2 Standard: Ključni elementi i značaj za web pristupačnost
Kreator Logo

Kontakt

shape shape

Web stranice, Hosting, WCAG, WCAG2 15. Januar 2024

WCAG2 Standard: Ključni elementi i značaj za web pristupačnost

Kreator Logo

Autor Amel Selimović

Vrijeme čitanja 5 minuta

Blog Thumbnail

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) predstavljaju set preporuka koje se koriste kako bi se poboljšala pristupačnost web sadržaja za ljude sa različitim vrstama invaliditeta. WCAG standard je ključan za osiguravanje da web stranice budu pristupačne i korisne za što veći broj ljudi. U ovom članku, istražićemo šta je WCAG2 standard, njegova osnovna načela i ključne smjernice.

Šta je WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) je lista pravila koje je razvio World Wide Web Consortium (W3C) kako bi pomogao web dizajnerima i developerima da kreiraju web sadržaj koji je pristupačan za sve korisnike, uključujući osobe sa invaliditetom. WCAG pruža jasne smjernice i tehnike za poboljšanje pristupačnosti web sadržaja.

Šta je WCAG2?

WCAG2 predstavlja drugu verziju Web Content Accessibility Guidelines. Objavljena 2008. godine, WCAG2 je ažurirana verzija originalnih smjernica koje su pružile poboljšane i detaljnije smjernice za pristupačnost web sadržaja. WCAG2 je postao globalni standard za pristupačnost weba i široko se koristi širom sveta.

Osnovni elementi WCAG2 standarda

Perceivable (Opažljivost): Ovaj princip se odnosi na to da korisnici mogu opažati ili percipirati sadržaj web stranice. To uključuje pružanje alternativnih tekstova za slike, omogućavanje opcija za promjenu veličine teksta i kontrasta, kao i obezbeđivanje mogućnosti reprodukcije audio sadržaja.

Operable (Upotrebljivost): Ovaj princip se fokusira na to da korisnici mogu efikasno koristiti interaktivne elemente i navigaciju web stranice. To podrazumjeva omogućavanje korisnicima da lahko navigiraju kroz sadržaj koristeći tastaturu, pružanje jasnih i konzistentnih navigacionih puteva, kao i dovoljno vremena za interakciju sa dinamičkim sadržajem.

Understandable (Razumljivost): Ovaj princip se odnosi na to da korisnici mogu razumijeti sadržaj i interakcije na web stranici. To uključuje pružanje jasnih i konciznih instrukcija, osiguravanje konzistentne organizacije i strukture sadržaja, kao i izbegavanje nepredvidljivih ili konfuznih elemenata.

Robust (Robustnost): Ovaj princip se odnosi na to da web sadržaj bude dostupan na različitim platformama i uređajima, uključujući različite pregledače i asistivne tehnologije. To podrazumeva korištenje standardnih tehnologija i pridržavanje web standarda kako bi se osigurala kompatibilnost i interoperabilnost.

Code

Nekoliko online alata za testiranje web stranica za WCAG

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool

WAVE je popularan online alat za evaluaciju pristupačnosti web stranica koji pruža detaljne izveštaje o usklađenosti sa WCAG smernicama. Omogućava korisnicima da jednostavno unesu URL svoje web stranice i dobiju brz pregled pristupačnosti, identifikujući probleme i pružajući preporuke za poboljšanje.

Axe Accessibility Checker

Axe je moćan alat za proveru pristupačnosti koji se može koristiti direktno u vašem internet pretraživaču. Ovaj alat pruža detaljne izvještaje o pristupačnosti web stranica u realnom vremenu, ističući greške i nedostatke koji su u suprotnosti sa WCAG standardima. axe takođe nudi korisne savjete i resurse za poboljšanje pristupačnosti.

Google Lighthouse

Google Lighthouse je alat za analizu performansi i pristupačnosti web stranica koji je integrisan u Google Chrome pretraživač. Osim provjere performansi, Lighthouse pruža i detaljne izveštaje o pristupačnosti, uključujući usklađenost sa WCAG standardima. Ovaj alat je jednostavan za korištenje i pruža korisne preporuke za optimizaciju pristupačnosti.

AInspector Sidebar

AInspector Sidebar je dodatak za Firefox pregledač koji omogućava korisnicima da lako provjere pristupačnost web stranica direktno u pretraživaču. Ovaj alat pruža detaljne izveštaje o pristupačnosti i identifikuje probleme u skladu sa WCAG standardima, omogućavajući korisnicima da efikasno poprave nedostatke.

Tenon.io

Tenon.io je napredan alat za testiranje pristupačnosti koji omogućava automatsko skeniranje web stranica i generisanje detaljnih izvještaja o pristupačnosti. Tenon.io pruža širok spektar funkcija, uključujući testiranje sa više korisničkih agenata i mogućnost integracije u različite alate za razvoj i upravljanje web stranicama.


Ovi alati su samo neki od mnogih dostupnih alata za testiranje pristupačnosti web stranica. Korištenje ovih alata može vam pomoći da identifikujete probleme sa pristupačnošću i poboljšate iskustvo korisnika na vašoj web stranici u skladu sa WCAG standardima.

Zaključak: WCAG2 standard igra ključnu ulogu u osiguravanju pristupačnosti web sadržaja za sve korisnike, uključujući osobe sa invaliditetom. Pridržavanje WCAG2 smjernica nije samo moralna obaveza, već i koristi svim korisnicima kroz poboljšano korisničko iskustvo i širi dostupnost informacija. Razumijevanje i primjena osnovnih elemenata WCAG2 standarda su ključni koraci ka kreiranju pristupačnih i inkluzivnih web stranica.

Tagovi: CMS sistemi, wordpress, web stranica, izrada web stranice, hosting, serveri, hosting paketi

Sviđa vam se naš rad?

Postanite dio naše poslovnog uspjeha