Da li ste znali da je jednostavan dizajn ponovo u trendu. Umijeće stvaranja jednostavnog pružaju svakom korisniku lakoću snalaženja u prostoru kojeg posmatra. Kreiranje minimalnog da bi postigli maximalno.

Koncept, dizajnerski proces,analiza, inovacija, predviđanja.

U poslovanju, dizajn je ključan za uspjeh. Dobar se dizajn usredočuje na korisnika, kombinira estetiku s ekonomskim i praktičnim vrijednostima, a to je način na koji svaki korisnik prepoznaje inovativnu kreativnost. 

Što se više pažnje posvećuje dizajnu, rezultati u razvoju firme je učinkovitiji i uspješniji. Rast firmi koje ulažu u dizajn je za 22% veći u odnosu na one koji ovaj segment ne cijene. 

Kreator omogućava pojedincima iznalaženje jedinstvenih ideja i rješenja vezanih za bilo što. U poslovnom svijetu ta je karakteristika vrlo tražena, a nije oduvijek bilo poznato koje to osobine krase kreativne ljude.

Kreatora smo zamislili kao koncept riješenja i ideja koju ćemo nuditi kako bi poboljšali svoje okruženje, stvorili neki kreativni ne(red) koji će biti prepoznat u okruženju a i ujedinili sve kreativne ljude u jedan centar koji će im pružiti budućnost i oslonac u njihovim idejama.

Kako naš kreativni ne(red) funkcioniše

Najbolji proces do kvalitetnog rezultata.

01

Nacrt projekta

Od ideje do realizacije je dalek put. Nacrt projekta je naša ideja koju zajednički odredimo i ugradimo u nju krivljuje, početne konture koje će joj kasnije dati dušu.

02

Podjela zadataka

U svakom planu postoje i smjernice. Naše smjernice su zadaci koji su raspoređeni u timu. Svako uzima dio kolača i kreira ga po svom iskustvu.

03

Izgradnja projekta

Svaki naš kreativni će pružiti od sebe maximum kako bi postigao željeni rezultat. Smatramo da će naša želja da budemo najbolji zadovoljiti našeg klijenta.

04

Finaliziranje projekta

Nakon uklapanja cijelog projekta i testiranja istog, on je kao finalni proizvod poslan na razmatranje klijenti gdje očekujemo prvi feetback.

kreator-stive-jobs-naslovnica
7 osobina kreativnih ljudi.

Kreativno mišljenje je stabilna, određujuća osobina pojedinih ličnosti. Inspiracija i ideje često dolaze naizgled niotkuda...

Ako ste tip osobe koja uživa u avanturama, vi doslovno svijet vidite drugačije. Ljudi koji su otvoreni za nova iskustva, bukvalno obrađuju više vizuelnih informacija od ostalih. Ovo može objasniti zašto ljudi koji imaju razvijeniji vizuelni dio mozga imaju tendenciju da budu kreativni.
 • Asocijativna orijentacija:
 • Potreba za originalnošću
 • Motivacija
 • Ambicija
 • Fleksibilnost
 • Emocionalna nestabilnost
 • Manja povezanost s okolinom
Istraživanje iz 2012. navodi na zaključak da maštanje zapravo zahteva veoma veliko angažovanje mozga i da može da doprinese iznenadnom uspostavljanju veza i sagledavanju situacije, jer je povezano sa sposobnošću da prizovemo u sećanje određenu informaciju kada nam nešto drugo zaokuplja pažnju.
 • Asocijativna orijentacija: Kreativni ljudi su zaigrani, imaju bujnu maštu, mnoštvo ideja, sposobnost da se predaju nečemu/nekome, i neki put ne raspoznaju granicu između stvarnosti i fikcije.
 • Potreba za originalnošću: Odbijaju pravila i općeprihvaćene konvencije. Često su buntovni, zbog toga što žele napraviti stvari drugačije nego bilo tko drugi.
 • Motivacija: Ono što započnu žele uspješno i završiti, imaju inovativni stav, te izdržljivost u rješavanju problematičnih zadataka.
 • Ambicija: Imaju potrebu da imaju utjecaj, privuku pažnju i prihvaćanje od strane ostalih.
 • Fleksibilnost: Imaju sposobnost da vide više različitih aspekata nekog problema, i tako pronađu optimalno rješenje.
 • Emocionalna nestabilnost: Imaju veće šanse da iskuse negativne emocije, veće promjene u raspoloženju i emocionalnom stanju, te nisko samopouzdanje.
 • Manja povezanost s okolinom: Imaju tendenciju da budu neobzirni, tvrdoglavi, te da pronalaze mane kod ljudi i ideja.
Partneri

Snaga našeg uspjeha.

Treba vam naša usluga?

Imate neku kreativnu ideju ? Ajde da napravimo poslovni sastanak